Ako zistiť akú veľkosť fotografie mám?

Veľkosť obrázku zistíte na každom zariadení alebo operačnom systéme iným spôsobom. Je to jednoduché tu je podrobný návod ako na to.

Chcem zistiť veľkosť fotografie na PC (Windows):

 1. Kliknite pravým tlačidlom na vybranú fotografiu
 2. Vyberte možnosť Vlastnosti
 3. Otvorí sa samostatné okno viď. screen
 4. V okne Vlastnosti zložky na karte "Všeobecné" by ste mali vidieť veľkosť fotografie (1000kB = 1mB)

 Chcem zistiť veľkosť fotografie na MAC:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na vybranú fotografiu
 2. Vyberte možnosť Informácie
 3. Otvorí sa samostatné okno viď. screen
 4. V okne v hornej časti by ste mali vidieť veľkosť fotografie (1000kB = 1mB)

Chcem zistiť veľkosť fotografie telefón (Iphone IOS): 

 1. Na fotografii podržte prst, a potom z menu v dolnej časti vyberte možnosť Informácie (i).
 2. Zobrazia sa základné informácie o fotografii vrátane jej veľkosti.

Chcem zistiť veľkosť fotografie telefón (Android):

 1. Na fotografii podržte prst.
 2. Potom z menu vyhľadajte základné informácie o fotografii bude tam aj jej veľkosti.
100 %