39 položiek celkom

Cena

1213
11213
Hore
Ďalšie produkty

Obrázky prírody maľované s číslami

Príroda je už od pradávna veľmi častým motívom umeleckých diel a nie je sa čomu diviť – matka príroda dokáže vykúzliť naozaj krásne scenérie, ktoré stoja za to zvečniť na plátne. V našej ponuke nájdete hory, more, jazerá, parky, vodopády a mnoho ďalšieho. To všetko môžete vďaka obrazom maľovania podľa čísel preniesť na plátno aj vy.

Príroda označuje v najužšom význame slová voľne žijúci ekosystém s určitou mierou biodiverzity. V širšom poňatí môže znamenať celú biosféru aj hmotný svet zvaný fysis alebo príroda, ktorý je predmetom záujmu prírodných vied. Prirodzenosť a živá aj neživá príroda je jednou z prvých otázok antickej filozofie. Grécke slovo fysis zahŕňa aj Homérova Odysea, kde označuje nespútanú a divokú prírodu.

Makrokozmos

Ako makrosvet či makrokozmos, pôvodom zo slov μακρός „ďaleký“ a κοσμος „svet“, sa označuje časť prírody, kde platia zákonitosti bežnej fyziky. Svet je svojimi rozmermi pochopiteľný a zmysly pozorovateľný. Makrosvet je zaraditeľný do rozmerov od tisícin mm po milióny km. Okrem telies okolo nás zahŕňa napríklad aj planéty.

Mikrokozmos

Ako mikrosvet či mikrokozmos, pôvodom zo slov μικρός „malý“ a κοσμος „svet“, sa označuje časť prírody zaoberajúca sa zložením hmoty v mierkach menších ako 10 až 10 m. Do mikrosveta patria baktérie, vírusy, bunky, atómy a elementárne častice, ktoré sa zaoberá fyzika častíc.

Megakozmos

Ako megasvet či megakozmos, pôvodom zo slov μέγας „veľký-početný“ a κοσμος „svet“, sa označuje časť prírody zaoberajúca sa štruktúrou vesmíru v rade svetelných rokov. Na veľkých rozmeroch sa zákonitosti fyziky nahrádzajú všeobecnou teóriou relativity, s rozpínaním i krivením časopriestoru a štúdiom vývoja vesmíru v rámci kozmológie.

Maľovanie krajiny podľa čísel

Krajina sa maľuje od veľkej plochy po detail. Najprv sa teda maľuje pozadie. Obraz sa dá rozdeliť do niekoľkých častí, ktoré neskôr na seba nadväzujú. Postupuje sa väčšinou od najtmavších odtieňov a na ne sa dávajú svetlejšie vrstvy. V poslednom kroku sa maľujú detaily pomocou menších štetcov alebo vejára. V prípade obrazov podľa čísel bude pre Vás maľovanie výrazne jednoduchšie, ale výsledok bude úplne profesionálny.

Maľovanie zátišie

Pri maľbe zátišia je potrebné, aby uhol pohľadu pri realistickom zobrazení zostal zhodný pre všetky predmety. Cvičte si fixáciu hlavy aj pohľadu a pamäť. S tieňovaním predmetov pomôže ich prevedenie na základné tvary. Použite vertikálne aj horizontálne osi. Tvar objektov zdôrazní nasvietenie. Väčší rozsah odtieňov dodá maľbe hĺbku.

100 %