Miešanie farieb pre pokročilých maliarov

Naučíme Vás miešať farby

Svet je krásne farebný. Pri maľovaní podľa čísel sa môžete stretnúť s množstvom farieb a nemusíte ich nijako miešať. Vždy dostanete presne tie odtiene, aby váš obraz bol úplne dokonalý. Pokiaľ vás ale miešanie farieb zaujíma, niečo si o ňom povieme.

Na farby má vplyv frekvencia svetelného žiarenia. Elektromagnetické žiarenie zahŕňa rádiové, infračervené, viditeľné, ultrafialové, röntgenové aj gama žiarenie. Len malú časť približne vlnovej dĺžky z intervalu 390–760 nm sme schopní vidieť. Potom rôzne frekvencie svetla vidíme ako farby, od červeného svetla s najnižšou frekvenciou a najdlhšou vlnovou dĺžkou až po fialové s najvyššou frekvenciou a najkratšou vlnovou dĺžkou.

Rozlišujeme aj medzi farebným zdrojom svetla a predmetmi, ktoré nesvietia a svetlo odrážajú.

Aditívne miešanie farieb

Ak si vezmete 3 svietidlá a 3 farebné sklíčka či fóliečervenej, zelenej a modrej farbe a zhasnete, v tme môžete skúsiť zmenu farieb. K červenému svietidlu pridajte zelené a prekryte čiastočne oba kužele svetla. V miestach, kam svietia obe farby, bude stena žltá. Keď sa pridá aj modrá farba svetla, s červenou vyrobí svetlo fialovú a so zelenou azúrovú. Pokiaľ skrížite všetky 3 svetelné kužele na jednom mieste, vyrobíte si biele svetlo. To isté vidíte na monitore počítača pod skratkou RGB - základné farby Red, Green a Blue. Pri aditívnom miešaní farieb začíname čiernou a pridávaním ďalších odtieňov dôjdeme cez svetlejšie odtiene k bielej.

Subtraktívne miešanie farieb

V subtraktívnom modeli miešania farieb fungujú farby opačne. Začíname s bielym papierom a miešaním dvoch základných farieb, dostanete vždy tmavší odtieň. Nikdy však nedostanete čiernu farbu. Keď zmiešame všetky 3 farby, vznikne tmavá šedá, čo je dané fyzickým obmedzením farieb nečistotami na molekulárnej úrovni.

Skratka CMYK sa používa na miešanie farebných atramentov. Ide o skratky farieb – Cyan, Magenta, Yellow a BlacK, čiže azúrová, purpurová a žltá. Čierna je tam pridaná preto, aby sme mohli docieliť správne odtiene najmä v tieňoch. Tieto farby sú výsledkom miešania RGB farieb a naopak. Ide o posunutie na farebnom spektre.

Prečo sú predmety farebné

Farby vnímame vďaka rôznym vlnovým dĺžkam svetla. Pokiaľ svetlo obsahuje všetky viditeľné vlnové dĺžky, vnímame ho ako biele. Ak vo svetelnom zdroji nejaká frekvencia prevažuje, javí sa svetlo ako farebné. Farebnosť predmetov je daná tým, ako svetlo pohlcujú alebo odrážajú. Niektoré vlnové dĺžky dopadajúceho svetla sa neodrazia, iné áno. Časť odrazeného svetla navyše môže zmeniť frekvenciu aj vlnovú dĺžku. Pri polopriehľadných predmetov, ako je sklenený hranol, sa svetlo chová nepredvídateľne. Vnímanie farieb je úplne subjektívne a odlišnosť je veľmi viditeľná pri rôznych kultúrach. Obyvatelia pralesa napríklad lepšie rozlišujú rôzne odtiene zelenej.

100 %