10 zdravotných bonusov, ktoré prináša maľovanie podľa čísel

Maľovanie podľa čísel sa neobmedzuje len na umeleckú kreativitu, ale má aj mnoho zdravotných výhod. Efektívny terapeutický a upokojujúci prostriedok vám môže pomôcť zvýšiť duševné a fyzické zdravie. Prečo vziať do ruky štetec a začať maľovať obraz?

Zlepšuje koncentráciu

Sústredením sa na predmet, ktorý maľujete a na vylepšenie detailov toho, čo ste už namaľovali, sa zlepšuje aj schopnosť koncentrácie. Učíte sa, ako sa sústrediť na projekt, na ktorom pracujete, čo sa vám bude hodiť pri štúdiu aj v zamestnaní.

Zlepšenie jemných motorických zručností

Práca na jemných detailoch zlepšuje koordináciu rúk aj očí a zvyšuje motorické schopnosti. To je užitočné pri zlepšovaní písania, práci s malými súčiastkami, vedení nástrojov pri operáciách, počas hrania na hudobný nástroj a mnohých ďalších činnostiach.

Účinný spôsob relaxácie a meditácie

Naučte sa správne relaxovať a odbúrať stres. Maľovanie umožňuje mysli sústrediť sa iba na obraz. To uvoľňuje myseľ aj telo. Relaxácia minimalizuje bolesť svalov, kĺbov aj hlavy a iné choroby. Maľovanie má podobné účinky ako meditácia.

Zvyšuje kreativitu

Obraz môže byť abstraktný, realistický, minimalistický aj kubistický, vždy je spôsobom umeleckého vyjadrenia netradičnej kompozície alebo nápaditého oživenia obrazu. Môžete byť inovatívne a ukázať svoj vkus. Maľovanie je o hľadaní cesty.

Zlepšenie neverbálnej komunikačnej zručnosti

Maľovanie nám umožňuje prostredníctvom umenia komunikovať svoje najhlbšie myšlienky a pocity. Aj tie, ktoré nechcete vyjadriť verbálne. Jeden obraz vydá za 1 000 slov. Schopnosť komunikovať na neverbálnej úrovni je zdravým uvoľnením emócií.

Zlepšenie schopnosti kritického myslenia

Výberom správneho druhu štetca i farby sa učíte lepšie a ľahšie rozhodovať, aj keď ide často o rozhodnutie na nevedomej úrovni. Zlepšíte zručnosti pri riešení rôznych problémov. Rozhodovacie schopnosti zvyšujú efektivitu mysle a zmierňujú stres.

Zdokonalenie vytrvalosti

Aj tie najinovatívnejšie nápady bývajú niekedy zamietnuté. Pokiaľ obraz nie je taký, aký ste si ho predstavovali, môžete ho namaľovať znova a lepšie. Budete schopnejší, vytrvalejší a rozhodnejší. Budete lepšie dosahovať ciele vo svojom živote.

Zvýšenie sebavedomia

Trpezlivá práca prináša výsledky a pravidelné cvičenie z vás urobí majstra. Príjemný pocit s dobre odvedenej práce je na nezaplatenie. Dokončený obraz vám dvíha sebavedomie. Aj pochvala a uznanie od iných za vaše dielo zvyšuje pocit sebavedomia.

Cesta k pozitívnemu mysleniu

Výtvarné umenie nás učí vidieť, že všade okolo nás sú nádherné veci, vďaka ktorým oceníme krásu a život. Oceníte textúru kôry stromu, krásu motýlích krídiel aj hru svetiel a tieňov. Prijatie krásy okolo nás nám dáva pozitívnejší pohľad na svet.

Prehĺbenie znalosti rôznych kultúr

Strach z neznámeho vedie k reakcii vo forme boja alebo úteku. Maľovanie nás zoznamuje s modernými a historickými umeleckými dielami z iných kultúr, podporuje vzájomné ľudské putá, odbúrava strach a zvyšuje sociálne zručnosti.

100 %